BADANIA PODZIEMNYCH SYSTEMÓW

Badania podziemnych systemów wodnych, takich jak Nappe Albienne, są sprawą ostatnich lat. Istnie­nie tej ,,nappe” postulowano już na początku XX wie­ku, ale uznano ją za mit geologiczny. Kiedy hydrolo­gowie francuscy upierali się, że „nappe” istnieje, wy­śmiewano ich, podobnie jak nafciarzy, gdy zaczęli po raz pierwszy szukać ropy pod „morzem z piasku”. Ale hydrologowie nie ustąpili, i w 1949 z odwiertu w Ze- lafana na północnej Saharze trysnęła woda, wznosząc się pod własnym ciśnieniem na wysokość 300 stóp. Wystarczających dowodów, że hydrologowie mieli ra­cję, dostarczyły jednak dopiero wiercenia w Hassi Messaud i okolicy, gdy nafciarze drążący na głęboko­ści 11 000 stóp w poszukiwaniu ropy już na głębokości 3000 stóp znaleźli wodę.

ENERGIA HURAGANU

Energia hura­ganu pochodzi z parowania ciepłej wody z powierzch­ni mórz tropikalnych. Ciepło parowania gromadzi się w postaci pary wodnej, której większość wznosi się kominem z wielkich cumulonimbusów otaczających oko huraganu. W miarę jak chmury rozrastają się w górę, para wodna kcndensuje się w deszcz i uwalnia w ten sposób prawie 90 procent utajonego ciepła. Res ta zostaje zatrzymana do czasu, gdy wilgoć znaj­dzie się w środowisku, w którym będzie mogła zamarznąć. Pomniejsze ilości energii generuje i następnie wyzwala rozwój spiralnych pasm deszczu, który na ekranie radaru nadaje huraganowi charaktery­styczny wygląd.

FORSOWANE PROGRAMY

Forsowne programy, mające za cel jak najspieszniejsze wyprawienie człowieka w Kosmos, dostarczyłyby biologom w pracowniach me­dycyny kosmicznej możliwości badań i zdobywania ta­kiej wiedzy o organizmach ludzkich, która ma zna­czenie również dla pozostających na Ziemi.Jednakże bezpośrednie i natychmiastowe! korzyści uzyskano w meteorologii i komunikacji: mieszkańcy Ziemi otrzymali więcej sposobności kontroli swego środowiska i więcej okazji do nawiązywania bardziej zażyłych stosunków, z lepszym czy gorszym skutkiem, jak to bywa z sąsiadami, którzy sobie przez płoty ga­wędzą lub wymyślają.Rozbudzenie zainteresowań możliwościami życia na planetach Układu Słonecznego — co już dawno wy­myślili autorzy science fiction, lecz czego nie rozwa­żano na serio — sprzyjało badaniom nad warunkami, w jakich życie w ogólności, niekoniecznie identyczne z naszym, mogłoby powstać. O tej kwestii początków życia będzie szerzej mowa w dalszym ciągu.

 

SKOORDYNOWANY SYSTEM

Taki skoordynowany system obserwacji oznaczał systematyczne po­bieranie „próbek pogody” przy powierzchni i w jej pobliżu. Lecz wyże i niże z codziennych prognoz są tylko pozycjami kroniki. W równanie pogody wchodzi ; wiele innych zmiennych, w szczególności huragany, owe tak szybkobieżne i tak niszczycielskie klęski ży­wiołowe. Aby móc przewidywać huragany i ratować przed nimi życie, jeśli już nie dobytek ludzi, nieod­zowne jest rejestrowanie ich narodzin — gdzieś na milionie mil kwadratowych oceanu — i obserwowa­nie ich ruchów, owych fantastycznych ładunków energii, jakie reprezentują ich wiry i zakosy. Aby uzyskać tego rodzaju informacje, trzeba być obok patrzeć.

Komputer przenośny a komputer stacjonarny

Komputery przenośne i stacjonarne posiadają zbliżone możliwości oraz funkcje, aczkolwiek nie są one sobie jednakowe. W chwili obecnej, szczególnie w zakresie prywatnym, zdecydowanie większą popularnością cieszą się komputery przenośne, z uwagi na ich mniejsze rozmiary oraz możliwość zabrania i przenoszenia w różnorodne miejsca. Taka opcja zdecydowanie bardziej podoba się użytkownikom komputerów, gdyż bez względu na miejsce pobytu mogą oni swobodnie użytkować posiadanego laptopa. Komputery przenośne zatem zyskują coraz większą popularność oraz niejednokrotnie przerastają już korzystanie ze stacjonarnych rozwiązań komputerowych. Stacjonarne urządzenia elektroniczne spotkamy w różnorodnych firmach oraz urzędach. Tam właśnie najczęściej użytkowane są omawiane formy komputerowe. Tradycyjne komputery posiadają większe możliwości pamięciowe oraz bogatsze możliwości oprogramowania, co jest niezbędne w zakresie działania wielu firm. Komputery stacjonarne również możemy odpowiednio modyfikować tak, żeby spełniały nasze oczekiwania oraz wykorzystywały swoje możliwości.

Wszystko o drukowaniu i skanowaniu

Na pewno dużym przełomem w dziedzinie technologii komputerowej były wynalazki drukarki i skanera, które po dość krótkim czasie znalazły zastosowanie w niemal każdym biurze, w redakcjach, a także w zwykłych domach. Początkowo urządzenia te produkowane były jako osobne urządzenia, jednak z przyczyn praktycznych po jakimś czasie ich producenci zaczęli tworzyć tak zwane urządzenia wielofunkcyjne, w skład w których zazwyczaj wchodzi skaner oraz drukarka, przy których współpracy można także kserować, czyli kopiować dokumenty. Ważnym narzędziem, bardzo przydatnym przy pracy ze skanerem, szczególnie jeśli skanowana jest duża ilość rozmaitych dokumentów, jest oprogramowanie OCR, czyli rodzaj aplikacji, które rozpoznają treść zeskanowanego tekstu, a następnie zapisują go jako łatwy w edycji plik tekstowy – jest to duże ułatwienia w stosunku do niedawnych przecież jeszcze czasów, kiedy każda zeskanowana kartka zapisywana była w postaci obrazu, a jedna możliwość wprowadzenia do pamięci komputera jej treści to przepisanie jej na klawiaturze.

Sklep internetowy z częściami do komputerów

Nie powinno nikogo zaskoczyć to, że współcześnie wszelkie formy prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie globalnej sieci komputerowej przynoszą wielkie zyski. Mają tego świadomość przedsiębiorcy z różnych branż i zakładają w obrębie internetu sklepy, gdzie bez większych problemów, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu można pozyskać potrzebną w danym momencie usługę lub też ewentualnie towar. Wśród sklepów internetowych, można między innymi wskazać takie, które zajmują się częściami do komputerów. Obecnie niemalże dla każdego informatyka, zdecydowanie lepszy rozwiązaniem jest kupowanie poszczególnych podzespołów przez internet. Komputery lub ich elementy, które są dostępne w ofercie tego rodzaju sklepów są z reguły bardziej wydajne, a przy tym zdecydowanie tańsze od podobnego sprzętu znajdującego się w salonach mających swoje siedziby w określonych lokalach. Na zakończeniem można jeszcze dodać, że w każdym szanującym się sklepie komputerowym jest niesamowicie wielki wybór produktów. Można tam pozyskać nie tylko kartę graficzną, ale również skaner czy monitor.

Komputery osobiste a konsole do gier

Do niedawna, podstawowym narzędziem do grania był komputer. Sytuacja ta zmieniła się kiedy w 2002 roku na rynek weszła konsola PlayStation2. Zmieniła ona całkowicie podejście graczy do gier. Okazało się, że konsola , którą podłącza się do telewizora może oferować nam rozrywkę na najwyższym poziomie, w niczym nie ustępującą komputerom tamtych czasów. Kolejną była konsola XBOX która tylko utwierdziła graczy w tym przekonaniu. Z biegiem lat konsole zestarzały się i komputery znów przejęły palmę pierwszeństwa, jednak nie na długo. Wkrótce na rynek wyszły konsole nowej generacji takie jak PlayStation3, XBOX360 czy Nintendo Wii i odzyskały swoich graczy. Obecnie twierdzi się że prawdziwe gry wydawane są na konsole, a na komputerach grają jedynie nastolatki i dzieci. Nie zapominajmy jednak o tym że w przypadku wielu gier, klawiatura i myszka spisuje się lepiej niż konsolowy pad. Zdania graczy od zawsze są podzielone, jednak w dziedzinie gier prawie od zawsze dominują konsole. Komputery stanowią świetną zabawę, a informatyka może rozwijać się zarówno na konsolach jak i na PC. Niestety tracą na tym stare zasłużone „piecyki”, na które gracze patrzą coraz chłodniejszym wzrokiem.

Komputery są coraz mniejsze

Pierwsze komputery, jak wie każdy, były olbrzymich rozmiarów, a do ich przechowywania tworzone były całe budynki, ponieważ poszczególne ich podzespoły zajmowały powierzchnię całych, dużych pomieszczeń. Wraz z kolejnymi odkryciami i wynalazkami, zmieniały się także wymiary komputerów, które po jakimś czasie przybrały już „niewielkie” wymiary przeciętnego biurka. Potem nastała epoka komputerów ośmiobitowych oraz personalnych, inaczej osobistych, które już rozmiarem nie różniły się bardzo od skrzynki. Następnym, przełomowym krokiem było stworzenie pierwszych komputerów przenośnych, czyli laptopów, które jednak niewiele przypominały te, które znamy dziś. W obecnych czasach komputery są wszechobecne oraz tak małe, że niektóre z nich, takie jak smartfony czy tablety PC bez problemów mieszczą się w kieszeni. Powstały też netbooki, czyli urządzenia przypominające laptopy, jednak o wiele od nich mniejsze, rzadko przekraczające rozmiar dziesięciu cali. Poza tym, ostatnio zaczęły pojawiać się także bardzo malutkie komputery, wielkości mniej więcej ludzkiego kciuka – oczywiście bez monitora i innych urządzeń peryferyjnych.

Gry komputerowe dla dzieci

Przez wielu rodziców gry komputerowe traktowane jest jako jedno z głównych zagrożeń, jakie czekają na ich dzieci. Dzieje się tak głównie z powodu medialnej nagonki, jaka rozpętała się kilka lat temu i według której rozrywka tego typu miała silnie uzależniać i skłaniać graczy do przemocy. Z pewnością jest to prawdą w przypadku kilku produkcji, jednak nie wolno generalizować i sprowadzać wszystkich gier komputerowych do wspólnego mianownika. Na pewno wśród wielkiego bogactwa gier komputerowych znajdują się także i takie, które wręcz mogą pomóc naszym dzieciom w nauce, szczególnie, kiedy są one jeszcze w młodym wieku. Dobrze zaprojektowane gry, dobrane pod względem treści oraz oprawy dźwiękowej i graficznej do wieku dzieci, dla których są one przeznaczone, na pewno okażą się pomocne na przykład przy nauce literek, kolorów czy liczb, a także znacznie później. Rodzice powinni jedynie dopilnować, by gry, w jakie gra ich dziecko nie zawierały scen przemocy, a także aby były grami edukacyjnymi lub chociaż rozwijającymi refleks i zręczność.

PRZYWRACANIE UŻYWALNOŚCI

Magazynowanie, oczyszczanie w celu przywrócenia używalności, transport (w Stanach Zjednoczonych są w perspektywie rurociągi wodne z Arktyki) i — ostatecznie — odsalanie na dużą skalę wody morskiej sprawią, że woda stanie się kosztow­nym surowcem. Coraz więcej uwagi przywiązywać się będzie do „kopalnictwa” wód gruntowych i trzeba bę­dzie — jak zaznaczono — znacznie dokładniejszej naukowej znajomości przedmiotu, by nie tylko ozna­czyć, lecz również zachować te zasoby. Hydrologia stała się więc jedną z tych dyscyplin w nauce o Zie­mi, które mają węzłowe znaczenie. Międzynarodowy Rok Geofizyczny był demonstracją zasadniczej jedności nauk o Ziemi, jedności, której lekceważenie w praktyce dawało często katastrofalne konsekwencje. Zakarbowali sobie tę lekcję między in­nymi Pakistańczycy.

PODNIESIENIE PRODUKCJI

Jednym ze sposobów podniesienia produkcji żyw­ności niezbędnej dla utrzymania zwiększającej się liczby ludności jest nawadnianie. Oznacza to magazy­nowanie wody, zazwyczaj za pomocą zapór naziem­nych: w gorącej strefie klimatycznej, tak jak w przy­padku tamy asuańskiej straty wskutek parowania dosięgają czasem jednej trzeciej pojemności zbiorni­ka, nie licząc parowania z kanałów rozprowadzają­cych. Można przewidzieć, że zapotrzebowanie na wo­dę będzie w roku 2000 cztery razy wyższe niż w la­tach sześćdziesiątych i wprawdzie całkowity spływ w obiegu rzecznym będzie nadal wielokrotnie większy od potrzeb, ale ekonomiczny kcszt wykorzystania go  wydatnie wzrośnie.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Duże ilości wody spływają ze ściekami miejskimi z chłodni przemysłowych; ta woda jednak trafia na powrót do rzek lub do ziemi, choć bardzo zanieczyszczona, i wobec tego w bilansie wodnym figuruje nadal po stronie aktywów. Wszelako wobec masowego zatruwania rzek odzyskać taką wodę moż­na tylko ogromnym kosztem, dzięki oczyszczaniu che­micznemu. Wiele dużych miast pija już własne ścieki. Zapotrzebowanie na wodę będzie nadal rosło w ol­brzymim tempie. Zużycie w gospodarstwach domo­wych jest zwiększone wskutek rozmaitych udogod­nień — łazienek, toalet, spłukiwania ulic, mycia sa­mochodów, ochrony przeciwpożarowej itd., ale w su­mie — mimo że ilościowo znaczne — stanowi jedynie ułamkową wielkość w porównaniu z zapotrzebowa­niem na wodę w hutnictwie stali, papiernictwie, che­mii, przemyśle gumowym i naftowym, które nie tylko dużo zużywają, lecz zatruwają jeszcze znacznie więcej.

BILANS WODNY

Szybki wzrost ludności podwajającej się co 30 lat i stały rozwój rolnictwa na terenach przedtem nie uprawianych oraz uprzemysławianie krajów dawniej nierozwiniętych oznaczają radykalną zmianę modelu zużycia wody. Ilość wody zużywanej na głowę jest bardzo roz­maita w zależności od kraju: od 10 galonów dziennie w niektórych krajach nierozwiniętych aż do 1800 ga­lonów w Stanach Zjednoczonych, z tego 6 procent przypada na potrzeby gospodarstw domowych, a 94 procent r.a rolnictwo i przemysł razem. Trzeba 300 galonów wody dziennie, aby wyprodukować tyle ziar­na, ile się zużyje na wypieczenie dwu i pół funtowe­go bochenka chleba, a 40 ton wody, aby wytopić jed­ną tcnę stali. Około 60 procent wody używanej przy nawadnianiu wyparowuje z kanałów, z gleby lub z li­ści roślin.

ZDOBYTE WIADOMOŚCI

Wiadomości tych nie zdobyli różdżkarze: choćby nawet kręcenie gałązką nie było zabiegiem bezsku­tecznym, wiedza, o jaką tutaj chodzi, jest owocem starannie i w ramach międzynarodowego podziału pracy prowadzonych badań. Zaczęła się naprawdę li­czyć dzięki Programowi Strefy Jałowej (Arid Zone Program), w którym UNESCO skupiła specjalistów od wszystkich pustynnych rejonów świata udzielając im poparcia. Problematykę wodną Programu ujęto jako całość i rozszerzono w Międzynarodowej Deka­dzie Hydrologicznej. Nasze dotychczasowe dzieje jako rozrzutników, gdy chodzi o wodę, i niebacznych marnotraw­ców rezerw pod żadnym względem nie budzą zaufa­nia, tym bardziej że obecnie przyrost ludności dostar­czać będzie pretekstu przemożnych rzekomo potrzeb.

WSZĘDZIE NA ŚWIECIE

Niemal wszę­dzie na świecie przestrzeń takich „magazynów” istnie­jących pod ziemią w porowatych skałach jest znacznie większa niż największe nawet ze sztucznych zbiorni­ków na powierzchni. Jednym z celów Międzynarodo­wej Dekady Hydrologicznej, która rozpoczęła się w roku 1965, było zebranie dokładniejszych informacji o  tych naturalnych możliwościach magazynowania wody. Część wodnych złóż podziemnych, o których tu była mowa, jest odcięta geologicznie w „butlach”, które podobnie jak opróżnione szyby naf towe nigdy już nie będą ponownie napełnione. Inne zapełniają się i opróż­niają bard.zo powoli: podziemny dopływ Nilu posuwa się z szybkością 30 stóp rocznie.